Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • lidoopi
  • opice

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty