Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • motorické učení

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty