Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • odolnost vůči zátěži
  • psychická zátěž
  • stres
  • stresor

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty