smyslové poznávání

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • sensorické procesy

Nadřazené heslo

Podřazená hesla