emocionální zralost

Anglický ekvivalent

Nadřazené heslo