Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • povolání
  • profesionální náročnost
  • zaměstnání

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty