Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • duševní únava
  • emocionální únava
  • fyzická únava
  • neuropsychická únava
  • pocit únavy
  • vyčerpanost

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty