Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • human relations
  • interpersonální vztahy

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty