Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • davová psychologie
  • masy lidí

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty