Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • struktura rodinných rolí

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla