Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • sociální postavení
  • sociální pozice

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty