sociální diskriminace

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • antiintelektualismus

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla