Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • asociální jednání

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla