sdělovací prostředky

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • masmédia
  • masová komunikace
  • masová kultura

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Příbuzné koncepty