Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • telefon
  • telefonní přístroje
  • telefonní volby

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty