Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • kapacita kódu

Nadřazené heslo

Podřazená hesla