Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • příjem z družic
  • satelitní komunikace

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla