společenstva mikrobů

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • mikrobiocenózy

Nadřazené heslo