Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • pohybový výkon

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla